Всі новини » 2015 » Серпень » 23 » Відкриті конкурси на державні посади: фактор запобігання корупції в Україні і проблеми впровадження
21:08
Відкриті конкурси на державні посади: фактор запобігання корупції в Україні і проблеми впровадження

Кадрове питання у сфері державної служби для України сьогодні є одним із болючіших і найактуальніших. Мало хто оспорює просту істину: «Кадри вирішують усе». Проте якість кадрових відборів на посади у правоохоронних органах, які часто здійснюються закрито, не прозоро, на основі кумівства і хабарництва, залишають бажати кращого. Через це якість кадрів теж вкрай низька. Цьому сприяє також і низький рівень заробітних плат, відсутність соціального забезпечення співробітників. Далі так тривати не може, тому систему підбору кадрів і їхнього забезпечення треба змінювати.

         На сьогодні флагманами розбудови нової системи кадрового відбору через відкриті конкурси стали новостворена поліція (патрульна служба), Національне антикорупційне бюро України (новий державний правоохоронний орган, покликаний розслідувати корупційні злочини, вчинені найвищими посадовими особами держави) та прокуратура України.

         Імпульс у запровадженні нових правил відбору на державну службу у правоохоронних органах надали Ека Згуладзе (у поліції), Гізо Углава (у НАБ України) та Давід Сакварелідзе (у органах прокуратури). Запросити грузинський десант для впровадження кадрових реформ у правоохоронних органах зважився Президент України П. Порошенко. З цього приводу є різні думки, але безспірним плюсом грузинського десанту є відсутність корупційних зв’язків і зобов’язань перед третіми особами, а також їхня незаангажованість. Крім того, вони вже мають аналогічний, при чому успішний досвід проведення реформ правоохоронної системи у Грузії.

         Вже сьогодні можна констатувати, що відкриті конкурсні відбори – це один із найкращих способів відбору кадрів на державну службу, а також зменшення корупційних ризиків при призначенні на державні посади. Це ж засвідчує і передовий міжнародний досвід. Що ж це за відкриті конкурси і які проблеми виникають при їх проведенні?

         Відкриті конкурси у правоохоронні органи, про які зазначено вище, складаються з наступних етапів: 1) подання відповідного пакету документів і перевірка інформації на відповідність кваліфікаційним вимогам для зайняття відповідної посади; 2) складання кваліфікаційного іспиту, який складається із тестування на знання законодавства (професійний тест), питання якого різняться залежно від сфери діяльності правоохоронного органу, та тестування загальних навиків; 3) психологічне тестування; 4) співбесіда із кандидатами, які успішно пройшли попередні етапи. Далі обрані кандидати проходять спеціальну перевірку. У різних правоохоронних органах є своя специфіка відбору. Наприклад у поліції ще здійснюється тестування з фізичної підготовки. Такий багаторівневий відбір мінімізує потрапляння до правоохоронного органу осіб, які за своїми моральними і діловими якостями не спроможні виконувати завдання правоохоронця.

         Проаналізувавши процес конкурсного відбору, який проходив у поліції, а наразі проходить у НАБ України, в органах прокуратури, можна стверджувати, що єдиного підходу, єдиного порядку проходження конкурсного відбору не існує. Тобто кожний правоохоронний орган сам визначає, як саме проводити відкритий конкурсний відбір своїх співробітників, що не сприяє створенню єдиного підходу до формування кадрового потенціалу у правоохоронних органах. Через відсутність досвіду проведення відкритих конкурсів виникає чимало практичних проблем. Я особисто брав участь у конкурсі на посаду детектива НАБ України і власними очима бачив як успіхи, так і невдачі цього конкурсу.

Наприклад, відкритий конкурсний відбір у Національному антикорупційному бюро України здійснюється на підставі Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України (далі – Порядок), затвердженого наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 23 квітня 2015 року № 3-н (є на сайті НАБУ - http://www.nabu.gov.ua/index.php?id=4). Даний Порядок торкається права громадянина на публічну службу. Виникає питання: чому даний Порядок досі не зареєстрований у Міністерстві юстиції України?

         Порядок у п.2 вказує, що конкурс проводиться з додержанням принципів, зокрема, прозорості – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, хід проведення конкурсу та його результати на офіційному веб-сайті Національного бюро.

         Як показала практика, у НАБУ не все гаразд із забезпеченням принципу прозорості. Інформація на офіційному веб-сайті з’являється із запізненнями або взагалі не з’являється. Наприклад, до сьогоднішнього дня (на момент публікації цієї аналітичної статті) на сайті НАБУ відсутні рейтинги кандидатів на посади детективів за результатами складання тестів на загальні навики (прохідний бал – 20), при всьому тому, що саме за цим рейтингом, невідомим громадськості, запрошуються кандидати на співбесіди. Таких кандидатів, які набрали 20 і більше балів на тестах загальних навиків виявилось 220 із 980 осіб. Саме їх і запросила конкурсна комісія на співбесіду.

         Формування рейтингів теж викликає багато зауважень. Відповідно до п.13 Порядку за результатами кваліфікаційного іспиту (тестування) відповідна конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів на відповідну посаду. Національне бюро представляє результати кваліфікаційного іспиту (тестування) шляхом розміщення рейтингу кандидатів під їх персональними номерами у триденний строк після закінчення тестування всіх кандидатів, допущених до участі в конкурсі на відповідну посаду, на офіційному веб-сайті Національного бюро.

Вважаємо, що виходячи з того, що і тести на знання законодавства, і тести на загальні навики є частинами кваліфікаційного іспиту, рейтинг кандидатів повинен формуватися із врахуванням результатів обох видів тестування, а не тільки за одним із них. Чому комісія вирішила запрошувати на співбесіду кандидатів на посаду детектива саме за рейтингом, сформованим за результатами складання тестів загальних навиків, залишається загадкою як для самих конкурсантів, так і для громадськості. Сам же директор НАБ України А. Ситник стверджував, що він як директор міг своїм наказом обмежити конкурс складанням іспиту на знання законодавства і співбесідою. Тобто він вважає, що основними і обов’язковими етапами конкурсу є саме ці етапи.

         Інший підхід до визначення остаточного рейтингу кандидатів на посаду сформувався в прокуратурі. Так, відкритий конкурсний відбір на керівні посади у системі прокуратури України відбувається на підставі Порядку проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників, затвердженого наказом Генеральної прокуратури від 20.07.2015 № 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2015 р. за № 929/27374 (цей порядок є на сайті Верховної Ради України - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0929-15/page). Згідно цього Порядку після проведення тестування на загальні здібності, за результатами складання професійного тесту та тесту на загальні здібності формується рейтинговий список (п. 5.10).

До тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються кандидати відповідно до рейтингового списку, зазначеного у пункті 5.10 цього розділу, із розрахунку чотири особи на одну посаду 5.11.

Як бачимо, в органах прокуратури прямо передбачено формування остаточного рейтингу за двома видами тестування, а не за одним із них.

З іншими відмінностями і якістю двох порядків, які ми навели вище, ви можете ознайомитись самі і зробити власні висновки.

Нагадаємо, що у прокуратурі, яка нам дісталась іще з радянських часів, відбувається спротив новим конкурсним відборам. Прокурори, які у свій час отримали посаду або у спадок, або за протегуванням «благородних» людей, або банально купили посади у прокуратурах, не бажають прощатися із своїми посадами і дуже бояться відкритого і чесного конкурсу. Звичайно, що є працівники, які добре навчались в академіях, університетах, сумлінно виконують свої обов’язки, знають свою роботу і не беруть хабарів. Таким боятися нічого і для них конкурс – це шанс просунутися по службі.

Нагадаємо, нещодавно в. о. генпрокурора Юрій Севрук озвучив результати службового розслідування і зазначив наступне: «… заступник генерального прокурора Давид Георгійович Сакварелідзе, об'їжджаючи місця, де будуть проводитися тести, проводив брифінги, і практично на кожному з них ставилося питання про неякісність тестових завдань, які висвітлені на сайті ГПУ. Було встановлено, що будь-які договірні умови на укладання цих тестів на той момент не були складені, тому генеральним прокурором було доручено провести службову перевірку з цих питань для того, щоб встановити всі наявні недоліки, усунути їх і провести тестування у відповідності з вимогами закону. Була створена відповідна робоча група, яка провела це службове розслідування, і позавчора було надано висновок службового розслідування. У відповідності з цим службовим розслідуванням мали місце недоліки при підготовці тестів. Не були встановлені автори, які готували ці тести, і яку кваліфікацію вони мають». Наступного дня Д. Сакварелідзе спростував ці відомості і зазначив: «Когда я брался за нелегкое дело реформирования, я прекрасно понимал, что руководителям прокуратур, которые все это время занимали свои должности и думали, что они закреплены за ними навечно, будет, мягко говоря, непривычно сдавать экзамены, участвовать в объективных конкурсах, где ничто, кроме собственной квалификации, не может гарантировать их успешное прохождение, где внешние кандидаты имеют возможность на равных условиях конкурировать с ними. Всем придется смириться с таким порядком вещей. Это требование народа Украины и обязательное условие нормального функционирования современного демократического государства.

Что касается непосредственно тестирования, хочу однозначно заявить, что до сих пор в Украине еще не было попытки в системе прокуратуры организовать открытый конкурс такого масштаба. Весь процесс организован на высоком уровне, при активном участии высококвалифицированных специалистов и международных организаций, а также при поддержке наших западных партнеров. Сделано все, чтобы никто, ни один чиновник высшего звена, не мог каким-либо образом влиять на процесс и результаты тестирования, исключены возможности для их підтасовки».

Якщо пам’ять нам не зраджує, таких скандалів і взаємних звинувачень у полії не було. Хоча деякі кандидати скаржились, що надіславши заявку на участь у конкурсі електронною поштою, отримавши відповідь від МВС про реєстрацію заяви на участь у конкурсі, вони так і не були запрошені на конкурс. Ці кандидати вважають, що їх могли не запросити через відсутність у них прав категорії «B», але до кінця не впевнені у причинах не запрошення.

Тренд відкритих конкурсів поступово почав поширюватися і в інших державних органах. Наприклад Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, очолюваний Єгором Соболєвим, оголосив і вже майже довів до логічного завершення відкритий конкурс на посади експертів у Раду громадських експертиз при Комітеті.

Отже, не дивлячись на технічні, організаційні проблеми, відсутність досвіду проведення відкритих конкурсів на державні посади, наша держава не повинна сходити з правильного шляху і рухатись тільки вперед, покращуючи умови проведення відкритих конкурсів, вчасно виправляти помилки і не жаліти на це коштів. Тільки тоді ми отримаємо якісно нові державні органи із новими обличчями, які не братимуть хабарі, долучившись до Руху "Ні хабарництву!" та будуть дійсно служити народові України.

 

Олег Яковенко,

спеціаліст київського обласного

управління ГО «Антикорупційне бюро України»,

активіст Руху "Ні хабарництву!"

Переглядів: 2183 | Добавив: serggula | Рейтинг: 5.0/5
Всього коментарів: 4
avatar
1
Дякую. Все описано точно та справедливо, але ситник на це реагувати не збирається.
avatar
2
Дякую Олеже.
Скоріш за все будемо чекати сюрприз коли висвітлять кого саме вибрали детективами.
avatar
3
Зусиллями небайдужих людей ці конкурси можливо зробити кращими. Аби була адекватна реакція на критику та вчасно виправлялись помилки, щоб не виникав ефект сніжного кому. Кому є що сказати, хто приймав участь у кокурсах, не мовчіть, пишіть, будемо систематизувати інформацію і реагувати.
avatar
4
На гілках сторінки НАБУ у ФБ є висвітлення цікавих моментів складання тестів, зокрема є певна група осіб, яким було надано можливість пройти тестування у зручний для них час, тестування на загальні здібності (General skills) було впроваджено вже після оголошення конкурсу, перед початком тестування мінімум дві групи було штучно розбито на дві нерівні частини (з обгрунтуванням: для полегшення обробки результатів тестування), тестування здійснювалось на компьютерах зі змінних носіїв, а не через мережу Інтернет, як тестування на знання законодавства, до цього часу не оприлюднені результати тестування GS та перелік осіб, які здавали окремим потоком (що було б цікаво для порівняння). Мені особисто це вже не цікаво - залишусь в ВСУ.
avatar